Information om Grannsamverkan

Eftersom vårt område har drabbats av en hel del inbrott dföregående vinter valde styrelsen att bjuda in polisen till årsmötet 2016 för att presentera Grannsamverkan och vad det kan innebära för oss som förening.

Här kommer en kort sammanfattning vad Grannsamverkan är, men mer information finns via länken längre ner.

Syftet och målet med Grannsamverkan är att minsta brottsligheten och öka tryggheten genom att öka vår egen kunskap om hur man skyddar sig och sina grannar. Något som också minskar attraktionen för brottslingar att agera. Genom att skapa sociala närverk mellan grannar i vårt område och samarbeta med polisen kan vi uppnå detta.

Grunden för det sociala nätverket utgörs av ett huvudkontaktombud och ett kontaktombud per portuppgång. Som kontaktombud utgör du tillsammans med de andra kontaktombuden och huvudkontaktombudet en länk för samverkan grannar emellan och med polisen. På årsmötet ställde många frivilliga upp att vara kontaktombud för just deras port, men det behövs fler så att vi kan täcka upp alla portar.

I och med att vi startar Grannsamverkan rekommenderar polisen stark att vi ska vidta vissa förebyggande åtgärder, mer om dem hittar du på www.samverkanmotbrott.se

För att Grannsamverkan ska bli framgångsrik finns fyra grundläggande moment. Dessa är:

  1. Vaksamhet – vara vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
  2. Om du är bortrest – meddela det till dina grannar
  3. Värdesaker – förvara värdesaker på betryggande sätt
  4. Förebyggande åtgärder – vara förtrogen med och följa de råd som ges på hemsidan (se länken ovan)

Under bomötet den 13 april i vår föreningslokal på Sjöviksbacken 29 kommer vi bland annat att fördjupa oss i Grannsamverkan, meddela om den introduktion vi kommer få av polisen och sammanställa hur många som är intresserade av att medverka för en tryggare boendemiljö.

En framgångsfaktor för grannsamverkan är att åtminstone 50 % av de boende känner ett engagemang i detta. Det handlar främst om att lära känna sina grannar och vårt bostadsområde och ta till sig den kunskap vi får av polisen.

Då styrelsen har krymt till endast 3 personer så har vår tanke med att utveckla grannsamverkan genomförts. Så är det någon som är intresserad av att driva detta projekt är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

 

Hälsningar

Styrelsen