Äntligen-plast!

Vår lokala styrelse har länge kämpat för att vi ska få plaståtervinning på Sturehillsvägen (precis som med metall-återvinningen). Och nu är den här!

Det är trångt i återvinningsrummet- inte för oss men för de som hämtar – och vi har lovat att vara föredömen i att sortera.

Men, det är ju inte alltid helt enkelt att veta hur och vad som ska sorteras var.

Här ger vi lite tips!

VAD SORTERAS?

Burkar, dunkar, flaskor, plastpåsar och mindre emballageplast, plastfolie, bärkassar och refillpaket. Glöm inte att frigolit också räknas till plastförpackningar. Läs mer på skylten ovanför kärlet. Ta av korkar och kapsyler som inte är av plast.

Förpackningar som består av flera olika sammansatta material behöver du inte dela på. För att göra mesta möjliga miljönytta sorterar du förpackningen efter det material som den består mest av.

VAD HÄNDER SEN?

Hårda plastförpackningar skiljs från de mjuka med en luftmetod där man blåser bort den mjuka plasten.

Denna teknik hjälper återvinningsgraden och sorteringen där man måste sortera plast efter typ av plast, eftersom de innehåller olika sammansättningar av kemikalier. Ibland behöver man även sortera plasterna per kulör.

Plasterna separeras i mjuk- och hårdplast och typ av plast. Plasten krossas sedan och smälts till pellets som sedan ersätter jungfrulig plast.

GÖR DET NÅGON SKILLNAD?

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning.

 

Återvinningsmyt nr: 1

Det är ingen idé att sortera, allt blandas ju ändå bara ihop och läggs på tippen!

De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar får sin ersättning för materialet när de har lämnat ifrån sig det till de platser materialbolagen anvisat. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna och tidningarna är sorterade och håller en viss kvalitet. Skulle materialet vara hopblandat tas det inte emot och entreprenören skulle tvingas åka till soptippen med förpackningarna. Där skulle de behöva betala deponiavgift för att få lämna materialet. Det vore ingen god affär.