Information från samrådsmötet

I början av november hade styrelsen ett samrådsmöte med Stockholmshems förvaltare. Där meddelades att vägarbetet på Sjöviksbacken grävs upp av Forum skulle vara klart till vecka 50, men att det finns risk för att det drar ut på tiden och det kan bli klart först i januari. Stockholmshem har ingen kontroll över detta och är det några frågor behöver det tas med Forum.

Ett återkommande irritationsmoment på gångvägen i backen från fotbollsplanen till skolan och vidare mot cykelrummet, är att det ständigt är grus på gångbanan. Detta kommer att åtgärdas snarast genom att det ska skapas diken och dagvattenbrunnar.

I det fall vi får en ordentlig vinter med mycket snö kommer snöröjningen ske i två omgångar på Sjöviksbackens gård. De stora trapporna och portuppgångarna kommer att prioriteras, medan de mindre trapporna kommer att röjas dagen efter. Detta för att Sjöviksbackens gård är för stor för att hinnas med på en dag.

Det har tidigare har varit en fråga om att sänka farten och höja säkerheten kring utfarten från garaget på Sturehillsvägen. Stockholmhem får inte sätta upp farthinder på vägen, då det inte är Stockholmhems mark. Däremot att en spegel kommer att sättas upp för att bilar från garaget ska kunna få en bättre överblick över vägen vid utfart från garaget.

Det ständiga problemet med saknaden av besöksparkeringar kommer tyvärr att fortsätta. Stockholmhem har ingen mark till förfogande för besöksparkering. Styrelsen har bett Stockholmshem ta upp frågan med Stockholm Parkering.

Flera boende har uppmärksammat stillastående hissar i flera uppgångar. Detta har sin förklaring i att när rökluckan öppnas på taket så stannar hissen. Stockholmshem kommer ha en kontinuerlig service av systemet som styr rökluckorna för att undvika att detta händer igen.

Många av er har även uppmärksammat ”knackningar” i värmerören. Stockholmhem vet i dagsläget inte orsaken till detta, men uppmärksammar alla boenden att rapportera in alla ”knackningar” till Stockholmshems kundtjänst så att de kan föra frågan vidare till JM.

Styrelsen vill passa på att tack för denna termin och återkommer snart med ett nyhetsbrev över vad som har hänt sen augusti.

 

 

 

One thought on “Information från samrådsmötet”

Kommentarer inaktiverade.